SOCIAL MEDIA

Saturday, February 9, 2013

Kuasa senyum

Senyuman adalah sebuah sihir yang halal. Isyarat untuk menjalinkan persaudaraan, mukadimah bagi hati yang bersih serta risalah cinta dan kasih sayang. Senyuman mampu meleburkan batu keras kedengkian dan memadam api permusuhan. Senyuman juga mampu melepaskan tali kebencian, mengusir bisikan kedengkian, membersihkan kotoran kebencian dan mampu menghapus luka dalam hubungan bersaudara.


2 comments :

Popular Posts